fbpx

¿Te ayudamos?

¿NECESITAS
ASESORAMIENTO?


Estamos aquí para ayudarte

¡LLÁMANOS!

983 484 083

Uwagi prawne

BODEGAS CEPA 21 SA (dalej zwana Bodegas Cepa 21), o numerze identyfikacji podatkowej CIF: A-47492384, jest przedsiębiorstwem zajmującym się: produkcją, wytwarzaniem, dystrybucją i wprowadzaniem do obrotu wina i innych produktów rolnych. Adres spółki to Crta. Nacional 122, KM 297 KM.47318, Castrillo de Duero, Valladolid, Hiszpania. Niniejsza INFORMACJA PRAWNA ma na celu określenie zasad użytkowania i dostępu oraz, ogólnie, wszelkich relacji portalu (zwanym dalej STRONĄ INTERNETOWĄ), dostępnego pod adresem internetowym www.cepa21.com z użytkownikami STRONY INTERNETOWEJ (zwanych dalej użytkownikami).

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Aby ułatwić szybkie i sprawne relacje między Bodegas Cepa 21 i użytkownikami, Bodegas Cepa 21 gwarantuje niniejszym prywatność świadczonych usług online zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz informuje o swojej polityce ochrony danych osobowych, aby użytkownicy swobodnie i dobrowolnie decydowali, czy chcą przekazać Bodegas Cepa 21 swoje dane osobowe za pośrednictwem elektronicznego formularza subskrypcji usług oferowanych przez Bodegas Cepa 21 na swojej STRONIE INTERNETOWEJ.

Użytkownicy wyrażają zgodę na przetwarzanie wspomnianych danych osobowych przez Bodegas Cepa 21 na zasadach określonych w niniejszej Polityce Ochrony Danych Osobowych.

Poufność w automatycznym przetwarzaniu danych osobowych użytkowników

Bodegas Cepa 21 gwarantuje poufność danych osobowych udostępnionych przez użytkowników i ich automatycznego przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (Ustawa Organiczna 15/99 z 13 grudnia o ochronie danych osobowych, Dekret Królewski 994/1999 z 11 czerwca, przyjmujący rozporządzenia dotyczące środków bezpieczeństwa automatycznych baz danych, zawierających dane osobowe, jak również inne odpowiednie przepisy).

Bodegas Cepa 21 stosuje poziom ochrony danych osobowych wymagany prawnie, jak również zainstalowała wszelkie dostępne środki techniczne, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu użyciu, zmianie, nieautoryzowanemu dostępowi i kradzieży udostępnionych danych osobowych. Mimo to użytkownik musi mieć świadomość, że środki bezpieczeństwa w Internecie nie są niemożliwe do obejścia.

Zgromadzone dane osobowe będą poddane przetwarzaniu automatycznemu oraz zostaną włączone do odpowiednich zautomatyzowanych baz danych przez Bodegas Cepa 21.

Bodegas Cepa 21 zapewnia użytkownikom odpowiednie środki techniczne, aby – przed udostępnieniem danych osobowych – mieli oni dostęp do niniejszej Polityki Ochrony Danych Osobowych lub innych istotnych informacji oraz mogli wyrazić zgodę, aby Bodegas Cepa 21 mogła przystąpić do automatycznego przetwarzania danych osobowych użytkowników.

Bodegas Cepa 21 zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki, aby móc ją dostosować do zmian w przepisach, a także praktyk branżowych, z uwzględnieniem zawsze uzasadnionych interesów konsumenta lub użytkownika. Niektóre usługi świadczone na STRONIE INTERNETOWEJ mogą zawierać szczególne warunki wraz ze szczegółowymi postanowieniami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Cel automatycznego gromadzenia i przetwarzania danych osobowych użytkowników

Automatyczne gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w wyniku przeglądania STRONY INTERNETOWEJ, zapytania, prośby lub subskrypcji jakichkolwiek usług oferowanych przez Bodegas Cepa 21 ma również na celu zapewnienie użytkownikowi spersonalizowanej obsługi w sieci stron Bodegas Cepa 21, utrzymywanie stosunku umownego zawartego między nimi, a także zarządzanie, administrowanie, świadczenie usług, rozszerzanie i ulepszanie usług, w których użytkownik decyduje się na subskrypcję, rejestrację lub użytkowanie oraz dostosowanie takich usług do preferencji i upodobań użytkowników.

Jego celem jest również ilościowe i jakościowe badanie wizyt i korzystania z usług przez użytkowników, projektowanie nowych usług związanych z usługami własnymi Bodegas Cepa 21 i ich aktualizacjami oraz dostarczanie przez tradycyjne i elektroniczne środki informacji technicznej, operacyjnej oraz związanej z określonymi parametrami wybranymi przez użytkownika w Formularzu Subskrypcji, formularzami ankiet lub informacjami handlowymi lub reklamowymi na temat produktów i usług oferowanych przez Bodegas Cepa 21 lub przez strony trzecie, będące WSPÓŁPRACOWNIKAMI.

Odpowiedzi na pytania dotyczące danych osobowych w Formularzu Subskrypcji zaznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.

W żadnym wypadku Bodegas Cepa 21 nie będzie wykorzystywać danych osobowych użytkowników do celów innych niż wyżej wymienione, o ile na STRONIE INTERNETOWEJ nie zostanie podane uprzednie ostrzeżenie, dające użytkownikowi odpowiedni czas na sprzeciw.

Użytkownik nie jest zobowiązany do otrzymania wyżej wymienionych formularzy reklamowych lub ankietowych, jeśli wskaże odpowiednio w Formularzu Subskrypcji dla usług oferowanych przez Bodegas Cepa 21 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail info@cepa21.com. Ten adres elektroniczny jest chroniony przed spamującymi botami. Aby wyświetlać go prawidłowo należy włączyć JavaStript. Użytkownik może również wysłać odpowiednią dyspozycję pocztą na adres Bodegas Cepa 21, Crta. Nacional 122, KM 297 KM.47318, Castrillo de Duero, Valladolid, HiszpaniaBodegas Cepa 21 jedynie wyświetla banery reklamowe lub inne typy reklamy, które pojawiają się na STRONIE INTERNETOWEJ, niemające związku z usługami świadczonymi przez Bodegas Cepa 21.

Prawa użytkowników dotyczące ich danych osobowych

Użytkownicy mają prawo dostępu, usunięcia, sprostowania i sprzeciwu wobec przetwarzania, używania i przekazywania ich danych i mogą je wykonać kierując odpowiednią informację do Bodegas Cepa 21 na adres poczty elektronicznej info@cepa21.com lub pocztą tradycyjną na adres: Bodegas Cepa 21, Crta. Nacional 122, KM 297 KM.47318, Castrillo de Duero, Valladolid, Hiszpania. Użytkownik korzysta również ze swojego prawa do uzyskania informacji na temat celów, dla których zezwala na korzystanie ze swoich danych, oraz przekazywania jego danych przez Bodegas Cepa 21 na rzecz osób trzecich współpracujących z Bodegas Cepa 21.

Przekazywanie danych osobowych osobom stronom trzecim

Bodegas Cepa 21 nie będzie przekazywać danych osobowych użytkowników zgromadzonych za pośrednictwem STRONY INTERNETOWEJ stronom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika. W tym celu Bodegas Cepa 21 da wcześniej użytkownikowi możliwość zgody lub odrzucenia możliwości przekazywania jego danych.

Bodegas Cepa 21 jasno poinformuje użytkownika o przekazaniu jego danych osobowych stronom trzecim, wskazując tożsamość cesjonariuszy i cel przekazywania danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości użytkownik powinien skontaktować się z Bodegas Cepa 21 poprzez pocztę elektroniczną info@cepa21.com lub pocztą tradycyjną na adres: Bodegas Cepa 21, Crta. Nacional 122, KM 297 KM.47318, Castrillo de Duero, Valladolid, Hiszpania. Niezależnie od powyższego, warunki umów, których zawarcie jest niezbędne do wykonywania niektórych usług oferowanych przez tę STRONĘ INTERNETOWĄ mogą wymagać od użytkownika zgody na przekazanie swoich danych stronom trzecim WSPÓŁPRACUJĄCYM w ramach świadczenia zakontraktowanej usługi.

Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych w przypadku, gdy będzie to wymagane przez właściwe organy administracyjne lub na drodze sądowej.

Używanie plików cookie i rejestrowanie aktywności

Bodegas Cepa 21 lub na jej rzecz, osoba trzecia wynajęta w celu świadczenia usług pomiaru wizyt, może wykorzystywać pliki cookies, kiedy użytkownik przegląda STRONĘ INTERNETOWĄ. Pliki cookies to pliki wysyłane do przeglądarki za pośrednictwem serwera internetowego w celu rejestrowania działań użytkownika na STRONIE INTERNETOWEJ.

Pliki cookies wykorzystywane przez Bodegas Cepa 21 lub stronę trzecią działającą na jej rzecz są powiązane jedynie z anonimowym użytkownikiem oraz jego komputerem i nie przekazują danych osobowych użytkownika. Gdy użytkownik zezwoli na ich odbiór, będzie mógł poznać serwer korzystający z plików cookies. W tym celu powinien zapoznać się z instrukcjami korzystania swojej przeglądarki.

Dzięki plikom cookies możliwe jest, że serwer Bodegas Cepa 21 lub strona trzecia działająca w jej imieniu, rozpozna przeglądarkę komputera używanego przez użytkownika w celu ułatwienia przeglądania, na przykład pozwalając na dostęp użytkownikom, którzy wcześniej się zarejestrowali, do obszarów, usług, promocji lub konkursów zarezerwowanych wyłącznie dla nich bez konieczności rejestracji przy każdej wizycie. Pliki te wykorzystywane są również do pomiaru parametrów ruchu publiczności i monitorowania postępu i liczby wpisów.

Użytkownik ma możliwość skonfigurowania przeglądarki tak, aby otrzymywać powiadomienia na ekranie o plikach cookies i zapobiegać ich instalacji na twardym dysku. Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź instrukcję i podręcznik swojej przeglądarki. Aby móc korzystać ze STRONY INTERNETOWEJ, użytkownik nie musi zezwalać na instalację plików cookies wysłanych przez Bodegas Cepa 21 lub stronę trzecią działającą w jej imieniu, jednak niektóre usługi w czasie rozpoczętej sesji mogą wymagać wcześniejszej rejestracji lub logowania.

Podobnie, serwery internetowe Bodegas Cepa 21 automatycznie wykrywają adres IP i nazwę domeny używanej przez użytkownika. Wszystkie te informacje są zapisywane w archiwum aktywności serwera, które umożliwia późniejsze przetwarzanie danych w celu uzyskania pomiarów statystycznych pozwalających poznanie liczbę wyświetleń strony, liczbę odwiedzin w serwisach internetowych itp.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA DOTYCZĄCA TREŚCI STRONY INTERNETOWEJ

Teksty (informacje, pojęcia, opinie i inne podobne) oraz elementy graficzne (projekty, logotypy, kody źródłowe i inne analogiczne), które stanowią STRONĘ INTERNETOWĄ i są przez nią rozpowszechniane, a także jej prezentacja i układ, są wyłączną własnością Bodegas Cepa 21, która posiada prawa do ich używania w ramach umów ze stronami trzecimi.

W tym sensie rozumiane są jako dzieła chronione przez przepisy prawa hiszpańskiego i wspólnotowego w zakresie własności intelektualnej, zgodnie z Dekretem Królewskim 1/1996 z 12 kwietnia, za pomocą którego zatwierdza się tekst Ustawy o własności intelektualnej oraz z Ustawą 5/1998 z 6 marca o włączeniu do prawa hiszpańskiego Dyrektywy 96/9/WE w sprawie prawnej ochrony baz danych, jak również przez mające zastosowanie traktaty międzynarodowe podpisane w tym zakresie.

Bodegas Cepa 21 nie udziela licencji na użytkowanie ani jakiejkolwiek zgody dotyczącej jej praw własności przemysłowej i intelektualnej lub innej własności lub prawa związanych z jej STRONĄ INTERNETOWĄ, chyba że wyraźnie uzgodniono to ze stronami trzecimi.

Użytkownicy mogą kopiować treść STRONY INTERNETOWEJ wyłącznie w celu jej przechowywania, wykonywania kopii zapasowych lub drukowania na papierze do użytku prywatnego.

Niezależnie od powyższego, zabrania się wszelkiego powielania, rozpowszechniania, przekształcania, prezentowania, w całości lub w części, treści STRONY INTERNETOWEJ lub dowolnego z jej elementów, bezpośrednio lub pośrednio przez sieci telematyczne lub podobne media, w celach komercyjnych skierowanych do odbiorców lub do innego użytku poza wymienionym, nawet mimo podania źródła, jeśli nie uzyskano wyraźnego pisemnego zezwolenia od Bodegas Cepa 21 i, w stosownych przypadkach, współpracujących stron trzecich. Nieprzestrzeganie powyższego upoważnia Bodegas Cepa 21 do wszczęcia odpowiednich czynności prawnych.

W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRANIA SIĘ:

– Prezentowania STRONY INTERNETOWEJ w ramach innej strony internetowej, która nie należy do Bodegas Cepa 21, za pomocą techniki zwanej „framing”, o ile nie uzyskano wyraźnej pisemnej zgody Bodegas Cepa 21

– Wstawienie obrazu rozpowszechnianego przez STRONĘ INTERNETOWĄ na stronie lub w bazie danych, nienależących do Bodegas Cepa 21, przy użyciu techniki zwanej „in line linking”, o ile nie uzyskano wyraźnej pisemnej zgody Bodegas Cepa 21.

– Wyodrębnianie i używanie elementów STRONY INTERNETOWEJ, działając bądź nie działając w ten sposób na szkodę Bodegas Cepa 21, zgodnie z Dekretem Królewskim 1/1996 z 12 kwietnia, za pomocą którego zatwierdza się tekst Ustawy o własności intelektualnej oraz z Ustawą 5/1998 z 6 marca o włączeniu do prawa hiszpańskiego Dyrektywy 96/9/WE w sprawie prawnej ochrony baz danych. Prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane wcześniej, są zastrzeżone dla Bodegas Cepa 21 lub, w stosownych przypadkach, współpracujących stron trzecich.

Wszystkie nazwy handlowe, znaki towarowe lub znaki wyróżniające, logotypy, symbole, znaki słowne, graficzne lub mieszane występujące na tej STRONIE INTERNETOWEJ należą do Bodegas Cepa 21 lub posiada ona prawo do ich używania. Są one chronione przez obowiązujące przepisy w tym zakresie.